Treballam amb la viquipèdia 

Títol: Wikipedia (wiki)
Idioma: English
Nivell Ed.:
                   Etapa:Primària
                   Cicle: 3r
Àrea: anglès
Contingut:  la Wikipedia és una enciclopèdia de creació col·lectiva on tothom pot publicar articles i editar informació:
- portals temàtics: ciències, cultura, geografia, història, humanitats...
- article a l'atzar
- articles de qualitat
- actualitat
Adreça: http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page
Aplicació didàctica: el que volia aconseguir amb aquesta activitat era promoure la comunicació entre els alumnes a l’aula i al mateix temps que fos una activitat on haguessin de desenvolupar habilitats de col·laboració. Per això, se’ls hi va plantejar la recopilació d’informació mitjançant l’utilització d’un wiki, en aquest cas, la viquipèdia en anglès (ja que la meva àrea de feina és aquesta llengua estrangera).

Així els estudiants distribuïts en grups de 4/5 alumnes havien de manejar aquest recurs web 2.0 per reunir i ordenar diversos materials relacionats amb el tema amb què treballam a l’assignatura d’anglès en aquests moments: els hàbits alimentaris. Per altra banda, havien d’elaborar esborranys d’anàlisis d’informació que els hi permetés descompondre els blocs d’informació recopilats i extreure únicament allò que els hi fos útil i pertinent per a la investigació que estarien realitzant. Aquest pas és important perquè un dels desavantatges de la xarxa es saber destriar l’excés d’informació per la qual cosa trobava que s’havia de realitzar una activitat on també adquirissin aquesta habilitat.
A més a més, un dels objectius didàctics seria enriquir aquests treballs en grups on l’alumnat tenen la possibilitat d’enfortir la tasca a l’aula amb elements multi medials com vídeos, imatges, texts...
Durant dues sessions vàrem treballar a l’aula d’informàtica per poder dur a terme l’activitat. Un dels meus rols va ser el de guia i conductor dels grups. Cada grup es va encarregar de cercar els articles relacionats amb el tema que prèviament jo havia preseleccionat i/o aconsellat, i després varen treballar a nivell de grup per poder extreure la informació i comparar-la.
Finalment i a una altra sessió, varen haver de presentar el treball resultant oralment a la resta dels grups.
Avaluació: més enllà d'aquesta activitat que suggereix una sèrie de correccions durant la seva realització, l'avaluació de la informació a nivell grupal és fonamental. A més, per treballar amb la Viquipèdia s’ha de realitzar una avaluació en totes les pràctiques que es duguin a terme perquè la informació és abundant i lliure. Per altra banda, també s’ha de tenir en compte:
§ Avaluar críticament les entrades de la llista que està preseleccionada.
§ Observar si utilitzen els passos suggerits que vaig especificar en la graella de valoració que els hi vaig presentar. Cada grup té la següent valoració per fer una autoavaluació:


Passos suggerits per a una avaluació crítica
1. Llegir la informació. És coherent? És completa?
2. Té les característiques adjudicades a un bon article? (Breu introducció; Seccions; Referències bibliogràfiques citades; Il·lustracions...)
3. Avaluar la quantitat d’enllaços: Quins termes estan enllaçats? Quina informació ens permet incorporar? Éspertinent?
4. Observar les referències citades: avaluar en cada cas la quantitat de referències
bibliogràfiques i la rellevància de les mateixes.
5. Contrastar la informació del material amb el d'altres textos: enciclopèdies, llibres de
text, etc.
6. La informació està actualitzada?
§ Comparar com es donen aquests punts en cadascuna de les entrades.
§ Realitzar un rànquing amb aquestes entrades d'acord a la seva qualitat dins de la Viquipèdia.
§ Si s'adverteix algun error notificar l'error.

Valoració:
Algunes de les valoracions extretes en la realització de l’activitat han estat:
· Potencia el processament de la informació.
· Obté perspectiva crítica.
· Augmenta el volum d'informació i coneixement dels alumnes.
· Facilita l’aprenentatge amb més profunditat.
· Aprenen valors associats: organització, solidaritat, tolerància.
· Recupera la capacitat de fonamentar i argumentar en contextos de diàleg.
· Aprenen a interactuar.
· S'entrenen per a un context social en el qual la modalitat de treball en col·laboració va en augment.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Nota: Només un membre d'aquest blog pot publicar entrades.