EL BLOC D’AULA

Títol: Blogger

Àrea: Coneixement del medi i llengua catalana

Contingut: Treballem les competències

Nivell educatiu: 3r cicle d'EP

Idioma: Català

URL: http://aulaema.blogspot.com.es/

Estratègies didàctiques: Exposició dels treballs a la resta de la classe. També s’hi pengen recursos perquè a casa puguin practicar, així també els pares fan un seguiment d’aula. Els treballs que se pengen generalment són fets en grups, i la revisió del bloc se fa des de la pissarra digital amb tot el grup classe. A vegades també se pengen treballs individuals per augmentar la motivació i l’ interès.

Aplicació didàctica: . Les feines acabades van penjant-se i després cada grup exposa la feina a la resta de companys mitjançant la pissarra digital. Per ells és molt engrescador veure les feines penjades i n’estan orgullosos. És una gran eina per motivar i engrescar. Treballem totes les competències perquè els treballs que s´hi pengen són en grup: Autonomia i iniciativa personal i aprendre a aprendre: formació dels grups heterogenis (supervisats per jo) però ells s’organitzen les feines a fi de cada un faci una part complementària i s’ajudin entre ells, C. del tractament de la informació i competència digital, han de cercar la informació a la red, interpretar-la i elaborar el power-point; C. Lingüística: Escriure els textos i fer lexposició oral. C. social i ciutadana, es respecten els treballs i en fan valoracions,...

Avaluació: No planteja

Valoració: Molt positiva. És un bon recurs per fer el seguiment de classe i com a mitjà de comunicació entre família i classe. Els nins troben més sentit a fer les tasques per què saben que poden ser penjades al bloc. La feina agafa un sentit més funcional.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Nota: Només un membre d'aquest blog pot publicar entrades.