L'accentuació

Títol: L'accentuació
Àrea: Llengua catalana
Contingut: L’accentuació al tercer cicle de primària
Nivell educatiu: 3r cicle de Primària
Idioma: Català
Descriptors:català, accentuació, diftongs, agudes, planes, esdrúixoles, hiats, pdi, notebook.
Estratègia didàctica:Transmissió de continguts, tècnica col·laborativa i treball individual

Aplicació didàctica:
Aquest és un notebook adequat per a l’aprenentatge de l’accentuació al tercer cicle de primària. Els alumnes se’l descarreguen als portàtils. Llavors anam treballant la teoria i, una vegada entesa, passam a fer els exercicis individualment o per grup. Una vegada resolts, es guarda el notebook amb un altre nom al seu pc personal i així puc anar mirant on s’equivoquen i on encerten. Si tenc dubtes d’algun alumne/a, li faig allotjar al dropbox que compartim i puc corregir-lo des del meu pc. Com que estam asseguts en grup, la feina és igualment col·laborativa com individual.

Aquesta aplicació didàctica respon a la manera de fer feina que tenim dins l’aula durant tot el trimestre. No és un dia en especial. Aquest projecte que treballam dos mestres del CEIP Vialfàs s’anomena Català2punt0 i el vam començar al segon trimestre. Llevat de les lectures de cada tema i les obligatòries que feim cada trimestres, treballam l’expressió escrita, el vocabulari, la gramàtica i l’ortografia a través del notebook. Vam començar a introduir-ho a final del primer trimestre per tal d’explicar als alumnes com funcionaven les eines que empraríem durant el 2n i 3r trimestre (notebook, dropbox, twitter, bloc...)

Avaluació: Inclou activitat 
Valoració:
La meva valoració és molt positiva. La dels alumnes també. Ells creuen que d’aquesta manera és més fàcil aprendre i més entretengut i motivador. A més, a casa podem subratllar els continguts, fer les activitats de bell nou, treballar els enllaços... Crec que estam en el camí correcte. Els alumnes aprenen alhora que gaudeixen d’una eina molt més motivadora que els llibres i els típics exercicis del llibre. I, a més a més, ens hem adonat que treballam més i feim més activitats que abans perquè després d’haver fet la classe amb els pc, han de fer els exercicis del llibre a casa. Per tant, feim el doble de feina que l’any passat. La dificultat més grossa és la diversitat de l’aula. Només tenim uns quants alumnes que no segueixen el curs (6è) i hem de preparar feina per a ells. Treballen el mateixos continguts adaptats al seu nivell. Si nosaltres feim accentuació, ells fan vocals tònica i àtona. Si feim camps semàntics, ho adaptam al 2n cicle. I així tots els alumnes treballen amb els ordinadors i cap ni un se sent discriminat.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Nota: Només un membre d'aquest blog pot publicar entrades.