WORDLE

TITOL: Núvol de paraules

ETAPA: Primària

ÀREA: Llengua

CONTINGUTS: A l'àrea de llengua. El poema; Discriminació de paraules que rimen.

ADREÇA: http://www.wordle.net/

APLICACIÓ DIDÀCTICA: Escoltar un poema i llavors discriminar quines són les paraules que rimen i fer un llistat d’aquestes al Wordle.

ENRIQUIMENT DE LA TASCA. En primer lloc se presenta a la PDI un Wordle de paraules.

Primer pas: Gestionar preguntes de descobriment despertant l’ interès i la curiositat.

Segon pas: Escolta d’un poema i descobrir la relació de les paraules amb el poema.

Tercer pas: Escolta d’un altre poema i fer un Wordle ells mateixos de les paraules que rimen. Posar en comú.

Quart pas: Aquesta tasca es veu novament enriquida plantejant que en petits grups cerquin informació del poeta; un grup elaborarà un Wordle sobre la seva biografia, un altre grup sobre les seves obres, un altre grup sobre emocions i sentiments que desperten les seves obres i un darrer grup sobre el què i sobre quina temàtica s’inspirava el poeta per escriure. S’ha de fer un esforç per cercar les paraules clau.

Cinquè pas: Exposició mitjançant la PDI de cada Wordle Cada grup explicarà a la resta dels companys la informació trobada tenint com a suport visual el seu núvol de paraules clau.

Sisè pas: Autoavaluació

OBJECTIUS

1-Identificar les rimes d’un poema.

2-Conèixer un autor.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Comunicació lingüística, Coneixement i Interacció amb l’entorn físic, Cultural i artística, Autonomia i iniciativa personal, Aprendre a aprendre i Competència digital.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

- Capacitat d’anàlisi de les paraules.

- Escolta atenta d’un poema i discriminació de paraules que rimen.

- Participació activa dins el grup de recerca.

- Compartir la informació amb la resta de classe.

VALORACIÓ

L’ús del Wordle serveix per a motivar i despertar la curiositat sobre les rimes. A més els engresca a cercar la informació per a fer-ne un de propi que llavors hauran de mostrar als companys. És una bona idea llavors penjar-ho al blog de l’aula. També es pot aplicar a multitud de tasques, aquesta sols és un exemple del que se pot fer.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Nota: Només un membre d'aquest blog pot publicar entrades.