ESPANYA FÍSICA
FITXA DE L’ACTIVITAT

TÍTOL:  GLOGSTER EDU

ÀREA : Medi

CONTINGUT :
Espanya física. Relleu i rius
Manejar diferents fonts d'informació i en suports diferents.
Localitzar , obtenir , analitzar i representar informació qualitativa i quantitativa.

Ser capaç de treballar de forma cooperativa , aprendre de i amb els altres.
NIVELL EDUCATIU:
Tercer cicle de primària. Cinquè curs.
LLENGUA:
anglès-català-castellà.
DESCRIPTORS :
Poster on line , poster digital , murals on line.
DESCRIPCIÓ:
Característiques del relleu. Relleu interior peninsular, relleu de les costes peninsulars, relleu i costes de Balears, relleu i costes de Canàries, relleu i costes de Ceuta i Melilla. Hidrografia d’Espanya.
ESTRATÈGIA DIDÀCTICA:
L’activitat consisteix en cercar informació a la web sobre el relleu i hidrografía d’Espanya. Per centrar la feina hem elaborat un guió dels continguts que volem cercar.
La primera feina és cercar aquesta informació en diferents formats, audio,video i text. Es fa una selecció de les dades rellevants sempre amb la guía del mestre. Tota aquesta información es guarda a diferentes carpetes de l’ordinador creades per tal motiu.
Quan aquest procés està enllestit i avaluat  s’elabora el GLOGSTER.
Estava programada per tres sessions d’una hora, però per la complexitat del treball i problemes amb la red s’ha allargat una mica més.
S’ha treballat sempre en petit grup (2-3 alumnes) per facilitar l’aprenentatge entre iguals i donar suport als alumnes amb més dificultats . Cada grup ha fet la seva exposició a la PDI de la classe.
MODEL D’AVALUACIÓ:
És la cloenda d'una feina d'investigació i elaboracio conjunta i aquesta s'ha avaluat a mida que s'anava treballant. També es té molt en compte la exposició que es fa a la classe per conèixer el grau d’assimilació dels continguts.
VALORACIÓ:.
 És una eina amb moltes possibilitats i molt atractiva pels alumnes. Jo la compararia a fer una presentació peró en un mural. És molt creativa i ens permet insertar texte, audio, video,... S`ha de dir que els alumnes han de conèixer uns minims dels funcionament d'aquestes eines i no tots a la classe ho dominen, per això hem fet els grups. Han realitzat una feina molt completa i els resultats son sorprenents.I això que la red ens ha donat més d'un problema.
Jo també he après molt i encara me queda. Molt positiva
IMATGE:
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Nota: Només un membre d'aquest blog pot publicar entrades.